12 клас ДЗИ по БЕЛ

12клас

ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС

Придобиването на средно образование в българските училища е свързано с успешно завършен 12. клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) и задължителен държавен зрелостен изпит по избираем предмет.
Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна.  С високата оценка на матурата по БЕЛ може да бъдете приети в български и европейски университети без да полагате допълнителни вътрешни приемни изпити в съответните висши учебни заведения, което в случая превръща матурата по БЕЛ реално в кандидат-студентски изпит.
За разлика от кандидат-студентските изпити оценката от матурата в дипломата не може никога да се променя. Ето защо добрата подготовка за държавните зрелостни изпити (ДЗИ) е от изключително значение.

Курсовете за матура по БЕЛ в учебен център „Експойнт“  са изготвени по програмата и критериите на МОН за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) и обхваща всички аспекти на изпитния формат, свързани с езиковата грамотност, литературната компетентност и уменията за създаване на писмени аргументативни текстове – интерпретативно съчинение и есе. Подготовката се базира на авторски тестове и матури с различни степени на трудност, периодични пробни матури и писане на аргументативни съчинения, помощни материали за самостоятелна работа. Учебен център „Експойнт“ предлага 3 курса за подготовка за матурата по БЕЛ след 12 клас – целогодишен, полуинтензивен и интензивен.

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ПО БЕЛ ЗА 12 клас
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Занятията се провеждат събота и/или неделя. Тяхното разпределение по дати се получава при записването.

 1. ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС по БЕЛ за 12 клас – 90 уч.ч.
 • Продължителност: 7 месеца (от ноември 2018г. до май 2019г.);
 • Провеждане: 1 път в седмицата по 3 уч.ч. на ден (1 уч.ч. = 45 минути);
 • График: събота или неделя;
 • Обучението се извършва в малки групи – от 5 до 9 ученици с цел индивидуален подход и ефективност на подготовката, което дава възможност за диалог по време на занятията и позволява учениците да участват пълноценно в учебния процес;
 • Учебните помагала и материали за работа в час са безплатни;
 • Задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
 • Подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище;
 • Подробно отработване на изпитните компоненти, като се провеждат два пробни изпита. пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита;
 • текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; подробни рецензии;
 • Преподавателите ни са действащи учители с опит в подготовката и оценяването на матурите;
 • ЦЕНА: 8лв./уч.ч. 

Целогодишен 12клас

***крайният срок за записване е до попълване на местата, като записването става на място в нашия офис.

***Цената включва занятията, материали, пробни изпити.

Срокове за плащане:

1/на седем месечни вноски – в началото на всеки месец при първото учебно занимание за съответния месец / за ноември при записването; декември; януари; февруари; март, април и май/

2/ на две равни вноски (получавате отстъпка 5% от цената на курса) – първата – при записването; втората – началото на февруари;

2. ПОЛУИНТЕНЗИВЕН КУРС по БЕЛ за 12 клас – 60 уч.ч.

 • Продължителност: 6 месеца (от януари 2019г. до май 2019г.);
 • Провеждане: 1 път в седмицата по 3 уч.ч. на ден (1 уч.ч. = 45 минути);
 • ;График: събота или неделя;
 • Обучението се извършва в малки групи – от 5 до 9 ученици с цел индивидуален подход и ефективност на подготовката, което дава възможност за диалог по време на занятията и позволява учениците да участват пълноценно в учебния процес;
 • Учебните помагала и материали за работа в час са безплатни;
 • Задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
 • Подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище;
 • Подробно отработване на изпитните компоненти, като се провеждат два пробни изпита. пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита;
 • текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; подробни рецензии;
 • Преподавателите ни са действащи учители с опит в подготовката и оценяването на матурите;
 • ЦЕНА: 8,50лв./уч.ч. 

Полуинтензивен 12клас

***крайният срок за записване е до попълване на местата, като записването става на място в нашия офис.

***Цената включва занятията, материали, пробни изпити.

Срокове за плащане:

1/на пет месечни вноски – в началото на всеки месец при първото учебно занимание за съответния месец /за януари при записването; февруари; март, април и май/

2/ на две равни вноски (получавате отстъпка 5% от цената на курса) – първата – при записването; втората – началото на март;

3. ИНТЕНЗИВЕН КУРС по БЕЛ за 12 клас – 45 уч.ч.

 • Продължителност: 4 месеца (от Февруари 2019г. до  Май 2019 г.);
 • Провеждане: 1 път в седмицата по 3 уч.ч. на ден (1 уч.ч. = 45 минути);
 • График: събота или неделя;
 • Обучението се извършва в малки групи – от 5 до 9 ученици с цел индивидуален подход и ефективност на подготовката, което дава възможност за диалог по време на занятията и позволява учениците да участват пълноценно в учебния процес;
 • Учебните помагала и материали за работа в час са безплатни;
 • Задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
 • Подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище;
 • Подробно отработване на изпитните компоненти, като се провеждат два пробни изпита. пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита;
 • текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението, подробни рецензии;
 • Преподавателите ни са действащи учители с опит в подготовката и оценяването на матурите;
 • ЦЕНА: 9 лв./уч.ч.

интензивен 12клас

***крайният срок за записване е до попълване на местата, като записването става на място в нашия офис.

***Цената включва занятията, материали, пробни изпити.

Срокове за плащане:

1/на три месечни вноски  – в началото на всеки месец при първото учебно занимание за съответния месец / за февруари при записването;  март и април /

2/ на една вноска (получавате отстъпка 5% от цената на курса) –  при записването февруари;

4. ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА  по БЕЛ  за ученици от 12клас

Освен курсове предлагаме също така и индивидуално обучение по Български език литература за подготовка за матурите след 12 клас. Ако смятате, че Вашето дете има значителни пропуски в учебния материал и трябва да навакса за кратък период от време и освен това има нужда от повече внимание и работа с преподавател, който да насочва неговия учебен процес в правилната насока, то тогава може да изберете индивидуалната форма на обучение за постигане на отлични резултати. Графикът може да бъде плаващ и съобразен с възможностите на ученика и преподавателя.

Индивидуалните занимания се провеждат сутрин или следобед през седмицата – от понеделник до петък, като сами може да изберете интензивността и броя учебни часове.

ЦЕНА – 15лв./уч.ч. ( 1 уч.ч. = 45мин.) 

 

ОТСЪСТВИЯ НЕ СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ТАКСИТЕ

Целогодишният курс по БЕЛ е подходящ за курсисти, които искат да бъдат уверени в знанията си и задълбочено да усвоят материала по БЕЛ, заложен в Държавния зрелостен изпит. За тези, които са взискателни към себе си и загрижени за бъдещето си и се стремят към максимални резултати.

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература. За подготовката за тестовата част на изпита са предвидени определен брой часове по езикова култура, ориентирани към задачите за правопис и граматика, както и специални упражнения, ориентирани към задачите за разпознаване на изразни средства и към литературните въпроси. Включени са и практически занимания по писане на резюме, работа с текстове и съставяне на отговори към откритите въпроси от теста. Подготовката за писане на коментар върху откъс от изучавана творба включва преподаване (обяснение и анализ) на всички произведения от програмата, както и обучение по писане въз основа на специално разработени за целите на изпита стандарти. Всяка седмица учениците разработват писмени задания, които се рецензират подробно и се оценяват.

УЧЕБЕН ПЛАН НА КУРСА
I. Езикова култура – правописни правила, граматични правила, пунктуация, лексикология, стилистика, теория на литературните жанрове и видове, литературни термини.
II. Автори, литературни произведения, анализи – Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна Йордан Йовков, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев.
III. Изготвяне на ЛИС, резюме, есе.
IV. Пробни матури и тестове.

Формат на изпита по БЕЛ за 12. клас
• 33 тестови задачи с избираеми отговори (14 по български език, 13 по литература и 6 четене с разбиране на различни по стил текстове);
• 7 тестови задачи със свободни отговори, вкл. резюме на текст;
• 1 задача за създаване на собствен аргументативен текст с жанр по избор (интерпретативно съчинение или есе)

С добрата си подготовка всички зрелостници и кандидат-студенти са високо конкурентно способни, представят се отлично на матурите и могат да кандидатстват успешно навсякъде, където има изпити по тези предмети за висшите училища.

Заявление за записване в курс за 12 клас
ПРАВИЛНИК и ОБЩИ УСЛОВИЯ