БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Езиков център ЕКСПОЙНТ предлага обучение и курсове по английски език за възрастни за начинаещи и напреднали. Интензивно и полу-интензивно групово, индивидуално или полу-индивидуално обучение по общ, специализиран, сертификатен и бизнес английски. Курсовете по английски език,  покриват шест нива на обучение (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced), всяко от които съответства на коефициент от Европейската езикова рамка – общовалидния стандарт за езикови знания и умения в Европейския съюз. След успешно покриване на тези нива, курсистите могат да пристъпят към подготовка за изпитите на Университета Кейбридж за издаване на международно признат и безсрочно валиден сертификат за владеене на английски език.

Езиковата компетентност е изключително важна. Освен за удоволствие при нас може да научите чужд език, който да използвате в бизнес среда, да се научите не просто да четете и пишете на чуждия език, но да разбирате и мислите на него.

 Общ бизнес английски

Курсът ни по общ бизнес английски – 100 уч.часа и е основан върху учебната система Business Result на реномираното британско издателство Oxford. Тя покрива основни нива от курса по английски език (от Starter до Advanced) като всяко от тях съответства на коефициент от Европейската езикова рамка. Подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Базирана е на реални бизнес ситуации, които позволяват надграждане на комуникативните умения, разширяване на лексикалния запас, както и усъвършенстване в използването на граматичните единици. Всеки урок е съставен от 4 компонента: Working with words, Business communication skills, Practically speaking и Language at work, а в края на всеки урок се разглежда и Case Study, с реални факти от корпоративния свят.

Предимствата на Business Result са:

  • Системата е изцяло ориентирана към изграждане на практически умения, които позволяват на всеки професионалист да реагира адекватно на английски език в широк кръг от служебни и социални ситуации;
  • Автентични материали с бизнес насоченост, разглеждане на реални ситуации от международната корпоративна среда;
  • Граматичните единици се въвеждат и упражняват в бизнес контекст и се изгражда богат речников запас с икономическа насоченост и същевременно се осъществява обогатяване на общоезиковата лексика;
  • Стимулиращо и увлекателно съдържание;

След завършване на основните нива по общ бизнес английски, курсистите могат да пристъпят към подготовка за международния сертификатен изпит по бизнес английски език BEC на Университета Кеймбридж.

9780194739818BUSINESS RESULT Starter – А1 е начален курс, който полага основите на английски език в бизнес средата. Той разглежда ключови моменти, като писане на и-мейли, водене на телефонни разговори, общуване лице в лице, за да Ви подготви да използвате езика на едно базисно ниво в различни типични ситуации.
След приключване на курс BUSINESS RESULT Starter, Вие: ще сте наясно с понятия, свързани с работното място, отделите в компанията, офисните материали, Вашата роля и отговорности; ще може да уговаряте и организирате бизнес срещи, да представите себе си, позицията, която заемате и компанията, за която работите; ще сте в състояние да използвате определен брой граматични единици, достатъчни, за да протече комуникация на това базисно ниво; ще може да давате инструкции, поръчвате продукти, приемате или отхвърляте покани; и не на последно място ще може да пишете кратки съобщения и молби.

9780194739375След приключване на курс BUSINESS RESULT Elementary – А2, Вие ще можете да: опишете дейността на Вашата и други компании, да използвате по-богата лексика, свързана с професионалния Ви опит и бизнес пътувания; ще може да говорите подробно за продукти и компании, да планирате срещи и обсъждате предстоящи събития; ще може да използвате адекватни граматически структури, за да се изразявате учтиво, да давате мнение по въпрос и описвате накратко минало събитие; ще може да разведете посетител на компанията, запазите и поръчате материали по телефона, да планирате график за деня; и не на последно място ще може да пишете и-мейли относно предстоящо или минало бизнес пътуване и да давате причини за възникнал проблем.

fBUSINESS RESULT Pre-intermediate – В1 Ви дава възможност да разгледате реални съвременни случаи и да упражните научения материал във Вашата работна среда. След приключване на курс BUSINESS RESULT Pre-intermediate, Вие ще можете да: използвате подходящи английски фрази и колокации, отнасящи се до наемане на персонал, продажби и реклама, услуги и продукти; ще може да говорите за личните Ви амбиции и кариера, да дискутирате възникнали проблеми на работното място, както и да обсъждате предстоящи инициативи; да давате съвети и предложения посредством правилната употреба на модални глаголи; да обсъждате иновативни практики за развитието на компанията и да пишете имейли, предлагащи решение на проблем или доклад за проведена бизнес среща.

IMG014sСлед приключване на курс BUSINESS RESULT Intermediate – В2, Вие ще можете да: изразявате себе си на по-високо ниво, използвайки лексика, свързана с логистика, доставки, обслужване, системи и маркетинг; да говорите за рутинни дейности, задължения на колеги, баланс между работа и личен живот и настоящи проблеми; да използвате разказвателните граматически времена за изразяване на състояли се минали събития и последиците от тях; да правите коментари и обсъждате екстремни ситуации на работното място и да давате обратна връзка на клиенти, обобщавате важна информация и правите оценка на проведено проучване.

 

9780194739405След приключване на курс BUSINESS RESULT Upper-intermediate – С1, Вие ще можете да използвате богата лексика, свързана с аутсорсинг на компании, бюджет, проекти, етика в бизнеса и телеконференции; да подготвяте и представяте презентации, активно да участвате в срещи за разрешаване на фирмени казуси; да изразявате задължения, забрани, лични интереси, бъдещи тенденции за компанията, условия на работа, релокация и ранно пенсиониране, посредством подходящи граматически изразни средства; да участвате адекватно в справянето с бързо разрастваща се криза, в преговори за компанията и в подобряването на обслужването и работните условия; да говорите хипотетично за минали събития, поемане на рискове, да разяснявате комуникационни процедури, да бъдете дипломатични в бизнес средата.

51AxSmQZcUL._AC_UL320_SR252,320_След приключване на курс BUSINESS RESULT Advanced – С2, Вие ще можете да: давате брифинг по време на среща, дискутирате възможностите и стигате до реално решение; да генерирате идеи по време на срещи, създавате благоприятна екипна среда, справяйки се умело с възникнали конфликти между колеги; да използвате ефективни стратегии при общуване; да изразите неудовлетвореност и разочарование, използвайки „бъдеще време в миналото”; да използвате реални и нереални условни наклонения; да правите impromptu презентация, да се справяте с трудни въпроси и недоразумения, да изразявате лична гледна точка и убеждавате с цел продажба на идеи; да развивате социално-отговорната политика на компанията като инициирате различни кампании и проекти; да се справяте с предизвикателствата на лидерската позиция.Posted 08.09.2016 by Nadia in category "Kурсове", "Английски език