Специализиран бизнес английски

englishforlogisticsEnglish for Logistics

Езиков център Expoint предлага кратък бизнес курс, предназначен за работещи и студенти в сферата на логистиката, които се нуждаят от английски език с цел комуникация при транспортирането, доставянето и складирането на стоки. Курсът е изключително комуникативно разработен и обхваща теми като логистични акроними, продуктови гами, 3PL доставчици, услуги с добавена стойност, управление на инвентара, оборудване за транспортиране, товарене и разтоварване, типове контейнери и стоки, маркировки, товарене, съвети и инструкции за доставка, складови бази, документация за чуждестранна търговия, инструкции за внос, методи на плащане и др.

English_for_Sales_and_PurchasingEnglish for Sales and Purchasing

Кратък бизнес курс, предназначен за студенти и работещи в сферата на заетостта. Курсът е комуникативно насочен и гарантира ефективното развиване на умението за говорене. Обучението обхваща актуални теми като професии, продажби, реквизиция, посещение и участие на търговски панаир, изграждане на връзки, имейл комуникация и фрази, съвети за успешни преговори, стилове на преговаряне, телефонни нареждания, онлайн нареждания, промяна на заповед, термини и фрази за договори и онлайн формуляри за жалба.

9780194579155English for Legal Professionals

Кратък бизнес курс, разработен за нуждите на студенти по право и професионални юристи, на които се налага да използват английски език, изпълнявайки служебните си задължения. Курсът е изключително комуникативен и гарантира бързо и ефективно развиване на уменията за общуване с клиентите на английски език. Застъпени са теми като стартиране на бизнес, наемане на служители, изменение на договори, общи юридически термини и условия, авторско право, патент, търговска марка, сливания и придобивания, финансиране на поглъщането, оценяване на юридическия риск, процедури по несъстоятелност и права на кредиторите.

imagesEnglish for Cabin Crew

Курсът е подходящ за всички, които работят или се подготвят да работят в тази сфера и имат желание да се занимават с тази дейност. Курсът подготвя обучаемите като изгражда у тях умения за ефективно общуване и комуникация при изпълнение на своите предварителни и по време на полет отговорности. По време на обучението се разглеждат и дискутират реални ситуации.

 

9780194579186English for Marketing and Advertising

Курсът е подходящ за всички, които работят или учат в сферата на маркетинга и рекламата или искат да започнат да се занимават с тази дейност. Курсът подготвя обучаемите като изгражда у тях умения за ефективно общуване с клиенти и конкуренти на пазара. По време на обучението се разглеждат и дискутират рекламни кампании, правят се маркетингови планове и се изграждат умения за писане на прес рилийз.

 

9780194579032English for Human Resources

Курсът е подходящ за HR мениджъри, техните отдели, както и за всички, които работят в агенции за набиране на персонал. Обучаемите научават подходящи за сферата изрази и лексика, необходими при процесите на търсене, селектиране, подбор и наемане на персонал. Обогатяването на лексикалния запас на английски език в тази област дава увереност в компетенциите и уменията на служителите.

 

51FmbnL3WlLEnglish for Customer Care

Този курс е подходящ за всички, които са ангажирани в сферата на обслужване и имат директен контакт с клиенти. Курсът предлага разнообразие от умения за комуникация в сферата на хотели, банки, центрове за обслужване на клиенти и други институции. Обучаемите ще могат да придобият знания и умения за учтиво и адекватно изразяване на езика и да улеснят комуникацията на работното място.

 

9780194579094English for Accounting

Курсът е подходящ за хора, които работят в сферата на счетоводство и финанси и се нуждаят от ефективна комуникация на английски език. Курсът предлага на обучаемите разнообразие от ситуации за разиграване, които да улеснят общуването на английски с колеги и бизнес партньори. English for Accounting изгражда лексика и умения, които да помогнат на обучаемите в изграждането на успешни бизнес връзки.

 

$(KGrHqZ,!jgE94gS1,tvBPfhllWI-g--_35English for Telecoms & IT

Този курс предоставя на обучаемите комуникационните умения, които са необходими за ефективно общуване на английски език в тези бързоразвиващи се сектори. Учебният план включва покриване на различни аспекти от сферата информационните технологии като мобилност, софтуер, обслужване и медии. Курсът е подходящ както за работещи в IT сферата, така и за всички, които сега решават да се насочат професионално в тази област.

 

9780194579247English for Pharmaceutical Industry

Този курс предлага на обучаемите добър лексикален набор, умения и техники, които да улеснят комуникацията и да я направят ефективна в различните области на фармацията. Курсът е подходящ за професионално ориентирани хора към фармацевтичната индустрия като фармацевти, химици, учени, лаборанти, медицински автори и клинични изследователи.

 

englisforfashionindustryEnglish for the Fashion Industry

Курсът предоставя на обучаемите комуникационните умения, които са необходими за изграждане на кариера в модната индустрия. Учебният план разглежда всеки един аспект от индустрията, от дизайна и шиенето на дрехи до готовата продукция и промотирането на нова колекция. Обучаемите придобиват знания и умения как да описват облеклото и тенденциите в модата, да говорят за извършваните процеси и да планират и предвиждат бъдещото развитие на бранда.

 

9780194579216English for the Energy Industry

Този курс предоставя на обучаемите необходимите лексикални умения, за да разбират и вникват в ежедневните ситуации, които възникват в работната среда. Курсът предлага фрази и изрази, които да улеснят комуникацията в енергийната индустрия. Той е подходящ за хора, работещи в този сектор, както и за тези, които се занимават със сложни разработки и цялостното развитие на глобалния енергиен сектор.

 

9780194579421English for Aviation

Английски за авиация набляга на лексиката, техниките и уменията при предварителната подготовка на самолета за излитане. Детайлно се наблюдава целия процес от извеждане на самолета на пистата до изключване на двигателите като цялото съдържание на учебния процес е съобразено с нивото на владеене на английски език според авиационната система на ICAO и съобразно изискваното от организацията най-ниско ниво на владеене на английски език, операционно ниво 4.

 

51WoFsYF1oLEnglish for Automobile Industry

Този курс предоставя на обучаемите необходимата лексика, умения и техники за работа, които са жизнено важни при провеждането на комуникация в автомобилната индустрия. Курсът е подходящ за хора, които работят във фабриките за производство на автомобили, в представителствата на водещите производители на автомобили в света, както и на официалните сервизи на големите компании.

 

englishforfootballEnglish for Football

Курсът е подходящ за всички, които играят футбол, които тренират играчи и ръководят отбори. Курсът е съсредоточен основно върху лексиката и ключовите изрази, които се използват в световната спортна среда. Засегнати са най-важните теми за всички от областта на футбола.

 

 

English_for_TelephoningEnglish for Telephoning

Този курс посочва на обучаемите различни стратегии при общуване по телефон. Курсът ги учи на техники за провеждане на адекватни и успешни телефонни разговори, като им изгражда увереност и познание за преодоляване на интеркултурните различия. Ефективната комуникация по телефон е едно от задължителните умения, които работещите в бизнеса е необходимо да притежават.

 

9780194579391English for Socializing

Този курс помага на изучаващите професионален английски при изграждането на добри взаимоотношения с интернационални клиенти и колеги. Курсът включва изключително важни изрази и техники при водене на разговор, които позволяват на обучаемите да се социализират лесно в мултикултурната среда, да установяват трайни бизнес взаимоотношения и контакти. Курсът е подходящ за работещи хора от различни сфери на бизнеса.

 

0013b078_mediumEnglish for Presentations

Този курс осигурява на всички обучаеми необходимия запас от лексика за подготвянето и изнасянето на една успешна презентация на английски език. Курсът се състои от шест урока, които разкриват езикът и уменията, необходими при всеки етап на изнасяне на презентация. Tук се включва презентирането на визуални материали, обобщаването на цялостната информация по време на презентацията, както и адекватното и пълно отговаряне на въпроси от страна на присъстващите.

 

englishfornegotiatingEnglish for Negotiating

Неразделна част от бизнеса в наши дни е воденето на преговори. За прокарване на успешни бизнес стратегии са необходими редица качества на парламентьорите. English for Negotiating предлага необходимата лексика на съответното високо ниво на регистъра, определени интеркултурни умения, както и набор от ключови техники за преодоляване на мултикултурните различия при воденето на преговори.

 

изтеглен файлEnglish for Meetings

По време на курса на обучение, обучаемите упражняват уменията при провеждане на срещи. Курсът разкрива голям набор от техники и стратегии, които са от изключителна полза на обучаемите в тяхната всекидневна бизнес среда, както и по време на бизнес срещи. За воденето на правилна бизнес комуникация е необходимо носителите на езика да разполагат с нужния запас от думи, да могат да си служат с ключови изрази и фрази, които вдъхват увереност по време на успешна бизнес среща.

 

51SuZn0Uc-LEnglish for Emails

Тази система помага на всички работещи хора да структурират познанията си относно правилното писане на имейли. Тук се разглеждат множество техники и стратегии за правилно разчитане, оформление и обръщение при подготовката за изпращане на имейл. Обучаемите придобиват знания за това как да структурират по важност темите в един имейл, как да отговарят ефективно на възложените задачи.

 

бутон Заявете своя курс

 

 

 

Немски за деца в предучилищна възраст 4-6 год.

academic-vocabulary-wordsУчебен езиков център Expoint провежда Целогодишен курс за деца и ученици от месец Октомври до месец Май/Юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения – четене, писане, слушане и говорене.

Уверената употреба на немски език може да осигури на децата предимство в училище и да им помогне да се възползват максимално от бъдещите възможности за образование, квалификации и развитие.
Курсовете ни за деца и ученици са специално разработени по методология, която е съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст. Нашите опитни преподаватели влагат много страст и желание в преподаването на немски език и са експерти в обучението на деца.
Насърчаваме малките курсисти да говорят и играят като използват немски език по естествен и приятен начин, за да им помогнем да получат възможно най-добрия старт в живота. В ЕКСПОЙНТ знаем, че децата учат най-добре, докато участват активно. Специалистите наричат това интерактивна методика – по забавен начин и чрез технически средства учениците усвояват материала на място в час. Вашите деца ще го нарекат с любимата си думичка: игра! При нас се развиват не просто езикови умения, а и креативността на учениците. Уроците са свързани с песни, танци и забавления, които водят децата към познанието по лесен и забавен начин!

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ през този месец може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по немски: 

Hallo Anna – учебник – 22,90 лв.; учебна тетрадка – 19,90 лв.

 • Индивидуално обучение – 1 учебен час=10 лв.
 • Цената на един учебен час за по-високите нива и за специализираните форми на обучение е 12 лв.
 • 1 учебен час / за групово и индивидуално обучение/ се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  2 уч.ч./1,5 астрономически часа;
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебната система:

hallo-anna-1-uchebna-sistema-po-nemski-ezik-za-detsa-2-cd-olga-swerlowa_0 hallo-anna-2-uchebna-sistema-po-nemski-ezik-za-detsa-nivo-a1-1-2-cd-olga-swerlowa_0hallo-anna-3-uchebna-sistema-po-nemski-ezik-za-detsa-nivo-a1-2-2-cd-olga-swerlowa_0Учeбнa cиcтeмa „Hаllo Annа“

Учeбнaтa cиcтeмa „Hаllo Annа“ e paзpaботeнa зa учaщи, които ощe нe познaвaт нeмcкия eзик. Tя e подxодящa зa обучeниe нa дeцa в пpeдучилищни гpупи или в нaчaлнитe клacовe. Maтepиaлитe от cиcтeмaтa ca cъобpaзeни c нивaтa нa знaния cпоpeд Oбщaтa eвpопeйcкa eзиковa paмкa. „Hаllo Annа“ e paзpaботeнa тaкa, чe cлeд изучaвaнeто нa вcички нeйни мaтepиaли учeницитe пpидобивaт знaния нa ниво A1. Зa доcтигaнeто нa нивото обaчe учeбнaтa cиcтeмa оcигуpявa плaвeн нaпpeдък.

B учeбникa от вcяко ниво глaвнитe гepои Aнa и Бeно водят учeницитe пpeз уpоцитe и учaт c тяx нови думи и изpaзи. Учeбникът ce cъcтои от 8 уpокa, в които cитуaциитe c гepоитe ca пpeдcтaвeни кaто комикcи. Tой cъдъpжa и допълнитeлни cтpaници c инфоpмaция зa paзличнитe пpaзници. Bceки от уpоцитe e c яcнa cтpуктуpa и поcтaвeни цeли, тaкa чe дeцaтa винaги щe знaят кaкви зaнимaния им пpeдcтоят и лecно щe ce нacтpойвaт към учeбния пpоцec. Доpи и упpaжнeниятa щe бъдaт зaбaвни, зaщото ca пpидpужeни от комикcи, пecни и игpи c много цвeтни илюcтpaции.

Учeбнaтa cиcтeмa ce фокуcиpa и въpxу paзвивaнeто нa умeниятa говоpeнe и cлушaнe c paзбиpaнe.

След приключване на обучението детето:

 • може да разпознава и назовава думи на основни теми като семейство, числа, цветове, дрехи и др.
 • може да чете и изписва тези думи
 • може да образува кратки изречения на основни теми.

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:

 След предучилищните нива, възпитаниците на Expoint продължават обучението си по учебната програма за ученици 1-4 клас.   Виж тук…

 

Немски език за ученици 2-4 клас

Ранното обучение по немски език дава възможност на по-малките ученици да усвояват чуждия език по-лесно. Немски език за ученици е разработен за деца и младежи учещи немски език в училище. Неговата цел е да подпомогне учебния процес и да наблегне на изучавания в клас материал. Ученикът ще затвърждава и развива знанията и уменията, придобити в училище, ще подготвя домашните си и ще упражнява материала, преподаван в класната стая! Освен това чрез допълнителни упражнения и учебни материали ще допълни и обогати придобитите вече знания

Учебните материали са подбрани по начин, който мотивира децата и им помага да развият положително отношение към чуждоезиковото обучение. Обучението за деца по немски език в ЕКСПОЙНТ се осъществява чрез две езикови системи: Planetino и Tamburin . Целта е формирането на езикова грамотност у учениците чрез поетапно изграждане на умения за слушане, говорене, писане и четене. Темите на уроците са интересни и близки до децата.

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ през този месец може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по немски: 

Planetino:

Tamburin:

 • Индивидуално обучение – 1 учебен час=10 лв.
 • Цената на един учебен час за по-високите нива и за специализираните форми на обучение е 12 лв.
 • 1 учебен час / за групово и индивидуално обучение/ се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч./ 2 астрономически часа или 2 уч.ч./1,5 астрономически часа;
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

„Planetino“ – учебна система по немски език за деца

planetino (1)В днешно време се наблюдава тенденцията всяко дете да бъде „закърмено” с английски език. Да, факт е, че английският език се налага като интернационален, но нека не пренебрегваме и другите чужди езици. Това важи особено за езиците с “голяма тежест” в Европейски съюз и специално за немския. Както поради широките възможности за качествено и почти безплатно образование, така и поради последващите неограничени възможности за реализация в страната с най-развита икономика в ЕС.

Немският език е сроден на английския и подходящ за вашето дете още в началното училище.

Немският език е уместен избор за вашето дете, още повече, когато става дума за учебна система „Planetino”. Извънземният герой Планетино въвлича децата в своите приключения и по този начин ги „запознава” с немския език. Темите, които са разработени в учебника, са лесно достъпни за деца от 2 до 4 клас. Въвеждат основна лексика, свързана с намиране на нови приятели, семейство, училище.

Учебникът по немски език „Planetino” представя на децата основни граматически правила по интересен и увлекателен начин, защото целта на „Planetino” е да привлече повече приятели, които да заобичат немския език още от азбуката.

С помощта на много цветни илюстрации, игри и забавни текстчета вашето дете получава стабилна основа, която ще му послужи за трамплин в морето „Немски език”.

„Tamburin“ – учебна система по немски език за деца

Тази учебна система предлага забавни истории в диалози, които увличат децата, с цел въвеждане на основната лексика, лесни за възпроизвеждане и драматизация; Redeseiten – странички, които предоставят на децата възможност да практикуват и усъвършенстват уменията си за говорене; Leseseiten – странички, насочени към усъвършенстване умението на децата за четене и обогатяващи знанията им за обичаите, културата и историческото наследство на народите по света; Tests – набор от тестове за проверка на усвоените знания.
Освен това системата включва специално разработени аудио уроци, насочени към усъвършенстване уменията за слушане с разбиране, фонетична коректност и затвърждаване на изучената лексика. Аудио дисковете съдържат всички диалози, сценки и текстове за слушане, както и песни с музикален съпровод за самостоятелно изпълнение. Системата насърчава учениците да се самооценяват и да анализират постигнатите резултати от тестове и проекти, разработена на базата на Европейското езиково портфолио

Ако искате детето ви да се забавлява, докато изучава иначе сложния немски език, „Planetino” и „Tamburin“са правилният избор!
СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След третата учебна година, възпитаниците на Експойнт продължават обучението си по учебната програма за ученици 5-7 клас. Виж тук…

 

Английски за ученици от 9-12 клас

Norway-Student-Visa-300x197Учебен езиков център Expoint провежда Целогодишен курс за деца и ученици от месец Октомври до месец Май/Юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения – четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ

 може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по английски:

New Opportunities – учебник – 32 лв.; учебна тетрадка – 18 лв.

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 13 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -15 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 15 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -17 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;
  1 учебен час за групово обучение се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  4 уч.ч./3 астрономически часа
  1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебните системи:

Системата New Opportunities е една от най – успешните и популярни в цял свят системи, създадена специално за тийнейджъри. Системата включва 5 нива + Starter и е подходяща за ученици от 9 до 12 клас, студенти и възрастни.Темите, текстовете и задачите са подбрани специално, за да подтикнат учениците още от самото начало да използват активно английския език. След преминаване на пълния курс от Beginner до Upper-Intermediate курсистите придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват английската граматика.

z8UOhYHlUr8

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

– 1 учебен час е с продължителност 40 минути
– Вариантите за учебните занятия са:

 • през седмицата 3х4 уч.ч.
 • през седмицата 2х4 уч.ч.
 • през почивните дни 2×4 уч.ч.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

– Учебник и учебна тетрадка NEW OPPORTUNITIES
– Адаптирана английска книжка

УЧЕБНАТА СИСТЕМА NEW OPPORTUNITIES ПРЕДЛАГА:

– Интересни текстове, засягащи всички области на съвременния живот: обучение, работа, пътуване, политика, култура и т.н.
– Ясно структурирана граматика и упражнения, които я затвърждават.
– Пълно покриване на всичките четири умения /четене, писане, слушане и говорене/, позволяващи на курсистите да се справят във всякакви реални житейски ситуации.
И ОЩЕ …
– Mini-Dictionary – речник, приложен към учебника на всяко ниво, подпомагащ усвояването на новата лексика.
– Аудио уроци за развиване на уменията за слушане и разбиране на автентична английска реч.
– Специално разработени мултимедийни уроци, затвърдяващи и развиващи граматичната и писмена коректност на курсистите.
– Адаптирани книги от английската или американска класическа литература или базирани на популярни филми, на популярни издателствa , които обогатяват речниковия запас на курсистите и развиват уменията им за четене и слушане.
– Съпровождащ уебсайт www.longman-elt.com/newopportunities с допълнителни упражнения към всеки един модул от учебната система, който надгражда изучавания материал. За тези, които искат да премерят сили на международно ниво, сайта предлага състезание с награди за най-добрите.

Подготовката в тази възраст е максимално ориентирана към свободно използване на английски език в ежедневни ситуации. В зависимост от езиковото ниво обучението се извършва в курсове по общ английски и сертификатни курсове.

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След пълния курс на обучение, курсистите на Expoint могат да се включват в сертификатно ниво, подготвящо ги за изпитите на Cambridge University.

 

 

 

Английски за ученици от 5-8 клас

1Учебен езиков център Expoint провежда Целогодишен курс за деца и ученици от месец Октомври до месец Май/Юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения – четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по английски:

Messages – учебник – 39,90 лв.; учебна тетрадка – 21,90 лв.

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 13 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -15 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 15 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -17 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;
  1 учебен час за групово обучение се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  4 уч.ч./3 астрономически часа
  1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебната система:

Програмата е предназначена за деца от 10 до 15 годишна възраст /5-8 клас/. Въвеждането в езика става с помощта на учебната система Messages.  Cиcтeмата e одобрeна от MOMН cъc Заповeд №PД 09-317/05.03.2007 г. и e напълно cъвмecтима c Oбщата eвропeйcка eзикова рамка. Първото ниво прeдполага, чe учeницитe cа изучавали английcки eзик в началното училищe, но покрива изцяло и запознава учащитe c вcички оcновни аcпeкти на eзика.

57211Copy_10_06_2014_22_10_09_2messages-3-workbook-with-audio-cd-tetradka-cd-diana-goodey_0messages-4-student-s-book-uchebnik-diana-goodey_0

Учeбната cиcтeма ce cъcтои от cлeднитe нива:

 • ниво 1 – покрива А1
 • ниво 2 – покрива А2
 • ниво 3 – извeжда до В1
 • ниво 4 – покрива В1 докрай

Учeбникът от вcяко ниво включва уроци, които прeдcтавят цeлия граматичeн и лeкcикалeн матeриал, нeобxодим за cъотвeтното ниво cпорeд Oбщата eвропeйcка eзикова рамка, а тeкcтовeтe от раздeлитe „Lifе аnd Сulturе“ развиват умeнията за чeтeнe. Bceки урок поcтавя фокуc и върxу овладяванeто на правилно произношeниe чрeз практичecки упражнeния. Учeницитe щe могат да развият и eзиковитe умeния, нeобxодими за ceртификатнитe изпити КET и РЕT, тъй като в раздeлитe c комуникативни упражнeния cа включeни и упражнeния по модeл на рeалнитe изпитни задачи.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

– учебният материал се покрива за 8 месеца  от октомври до май
– учебния час е с продължителност 40 минути
– учебните занятия за Целогодишния курс сa през седмицата  2х2 уч.ч., сутрин или следобед през седмицата или 2х2 уч.ч. сутрин събота и неделя; за Интензивния курс за през седмицата 3х2 уч.ч., сутрин или следобед или 2х3 уч.ч. сутрин събота и неделя.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

 • – учебник и учебна тетрадка Messages

УЧЕБНАТА СИСТЕМА ПРЕДЛАГА:

 • модулна cтруктура на уроцитe – 6 модула от по 2 урока, които позволяват на учитeля да прeподава матeриала нe по cтрого опрeдeлeн рeд, а cпорeд нивото на знания при учeницитe
 • за вceки модул има “onlinе infoquеst” ceрия от cпeциално разработeни eлeктронни cтраници
 • раздeлитe „Lifе аnd Сulturе“ включват тeкcтовe за чeтeнe, които прeдизвикват интeрecа на учeницитe и оcвeн да развият умeниeто им за чeтeнe и разбиранe, тe ги запознават c чуждecтранни традиции и култури
 • прeговорни раздeли c упражнeния cлeд вcички модули, чрeз които учащитe да затвърдят знанията cи
 • вceки раздeл за прeговор оcигурява на учeницитe и възможноcт за cъздаванe на eзиково портфолио, c помощта на коeто да провeряват напрeдъка cи и да развият умeнията cи за пиcанe чрeз cъздаванe на cобcтвeни тeкcтовe
 • упражнeния по модeл на задачитe от ceртификатнитe изпити KЕТ и РЕТ, c които учащитe да отработят умeнията, нeобxодими за рeалнитe изпити на Кeймбридж
 • cпиcък на нeправилнитe глаголи

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След четвъртата учебна година, възпитаниците на Еxpoint продължават обучението си по програма изпитна подготовка Cambridge ESOL.    Виж тук…

Английски за ученици от 1-4 клас

clever kids student group at school classroom raising hand as smart children

Учебен езиков център Expoint провежда Целогодишен курс за деца и ученици от месец Октомври до месец Май/Юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения – четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по английски: 

The English Ladder – учебник – 27.90 лв.; учебна тетрадка – 19,90 лв.

 • Индивидуално обучение – 1 учебен час=12 лв./в пакет от 20 уч.ч./, а час за час – 14лв.
 • 1 учебен час / за групово и индивидуално обучение/ се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 2 уч.ч./1,5 астрономически часа;
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебната система:

Програмата е предназначена за деца от 6 до 10 годишна възраст /1-4 клас/ Въвеждането в езика става с помощта на учебната система The English Ladder.  Обучение с традиционно използване на учебник .

english_ladder

Въвеждането в езика става с помощта на учебната система The English Ladder. Тя превръща класната стая в една магическа приказка, в която героите разказват очарователни и поучителни истории, пеят интересни и забавни песни. Учебната система  е създадена, за да улови интереса на малките ученици и да ги въведе в света на знанието със силата на магията. Целта на курса  на обучение е да се създаде положителна нагласа у детето към езика, което е основно изискване за дългосрочното му усвояване. При нас децата не само учат английски, но и се научават да обичат езика. Курсовете са направени така, че да създават приятна, интересна и продуктивна среда за обучение. В същото време децата развиват уменията си за говорене, слушане, четене и писане с помощта на най-модерни учебни ресурси и опита, който център Expoint може да предложи. 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

– учебният материал се покрива за около 7 месеца  от октомври до май
– учебния час е с продължителност 40 минути
– учебните занятия сa през седмицата  2х2 уч.ч., сутрин или следобед или събота и неделя 2х3 уч.ч., сутрин и преди обед.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

 • – учебник и учебна тетрадка The English Ladder

УЧЕБНАТА СИСТЕМА ПРЕДЛАГА: 

 1. изключително атрактивен начин на представяне на уроците, като се прибягва към традиционното използване на учебника като книжно тяло в съчетание с иновативната интерактивна бяла дъска
 2. мултимедийни флашкарти и постери
 3. забавни интерактивни образователни игри и проекти
 4. портфолио – система, насърчаваща учениците да се самооценят и да анализират постигнатите резултати от тестове и проекти, разработена на базата на Европейското езиково портфолио.
 5. книжки на водещи издателства, специално адаптирани за съответното ниво, затвърждаващи уменията на учениците за слушане и четене и обогатяващи речниковия им запас.

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:

 След предучилищните нива, възпитаниците на Expoint продължават обучението си по учебната програма за ученици 5-8 клас.       Виж тук…

Английски за деца и ученици в предучилищна възраст – 4 – 6г.

1038953_600_Учебен езиков център Expoint провежда Целогодишен курс за деца и ученици от месец Октомври до месец Май/Юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения – четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL Examinations.

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по английски: 

Happy Hearts Starter – 20.83 лв; Happy Hearts 1 или 2 – 22.88 лв

 • Индивидуално обучение – 1 учебен час=11 лв./в пакет от 20 уч.ч./, а час за час – 13лв.
 • 1 учебен час / за групово и индивидуално обучение/ се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч./ 2 астрономически часа или 2 уч.ч./1,5 астрономически часа;
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса+ учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Expoint съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебната система:

Happy-hearts-starterПрограмата, предназначена за деца на възраст 4-6 години е базирана на учебната система Happy Hearts. Курсът на обучение е разделен в 3 нива. Happy Hearts е учебната система за изучаване на английски език  в най-ранна детска възраст. Героите Били, Моли и Кени ще превърнат обучението по английски език на децата от предучилищна възраст в едно изключително вълнуващо и запомнящо се преживяване. Чрез много песни и игри изучаването на английския език се превръща в забавно и стимулиращо занимание за децата. С помощта на устния курс децата се въвеждат в английския език, заучават базисна лексика и основни модели изречения, които им осигуряват лесно преминаване към писменото усвояване на езика. Серията развива речевите умения на малчуганите чрез езикови задачи и дейности, съобразени в максимална степен с техните нужди, интереси и възможности.

Happy-hearts-1

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

 – учебният материал се покрива за около 4 месеца, от октомври до януари

– 1 учебен час е с продължителност 40 минути

– учебните занятия са през седмицата 2х2 уч.ч.

УЧЕБНАТА СИСТЕМА ПРЕДЛАГА:

 1. представяне на учебния материал чрез мултимедийните продукти на учебната система и интерактивна бяла дъска;
 2. забавни истории с котарака Кени, представени чрез занимателни диалози, които са лесни за запомняне и драматизиране;
 3. интерактивен постер за въвеждане на новата лексика;
 4. герои от реалния живот и приказния свят, провокиращи детското въображение;
 5. дозирана нова лексика, степенувана по трудност, улесняваща усвояването на учебния материал;
 6. упражнения за развиване на моториката и писане у децата, подпомагаща ограмотителния период;
 7. много песни, базирани на традиционни мелодии за стимулиране на активно участие в образователните дейности;
 8. интерактивни игри и драматизации, които създават неповторима атмосфера в класната стая;
 9. социокултурни уроци – запознават децата с обичаите, начина на живот и културата на англоговорящите народи;

Happy-hearts-2

И ОЩЕ….

 •  учебник придружени от многоцветна работна тетрадка;
 • стикери за осигуряване на лесен и интересен подход за усвояване на езика;
 • драматизирано CD и анимирано DVD
 • цветни картинни флашкарти за затвърждаване и развиване на лексикалния запас на децата

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:

 След предучилищните нива, възпитаниците на Expoint продължават обучението си по учебната програма за ученици 1-4 клас.       Виж тук…

Немски за напреднали

Предлагаме следните видове курсове:

СУТРЕШНИ (3 или 2 пъти седмично );
ВЕЧЕРНИ (3 или 2 пъти седмично );
СЛЕДОБЕДНИ (3 или 2 пъти седмично );
СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ;

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ ГРУПИ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ  може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по немски език – Menschen – учебник + уч.тетрадка със CD – 30 лв.; Sicher! – учебник + тетрадка със CD – 47лв.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 13 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -15 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 15 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -17 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;
  1 учебен час за групово обучение се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  4 уч.ч./3 астрономически часа
  1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса + учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти;
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Експойнт съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебните системи:

Обучението по общ немски език в езиков център Expoint е по учебните системи Menschen и Sicher на издателство Hueber.

sicher

Sicher /нива В1+ до C1/
Учебната система Sicher се явява естествено продължение на Menschen и обхваща нивата B1+, B2, C1 от Общата Европейска езикова рамка, осигурявайки усъвършенстване на познанията и подготовка както и за професионално развитие в чуждестранни компании у нас или реализация в Германия или Австрия, така и за овладяване на високите нива.

Във всички учебници от системата Sicher се работи по текстове, взети от съвременните модерни медии: статиите от вестници, блогове, дискусии и други материали, които са от ежедневната реч, реалните житейски ситуации и теми на съвременното общество. Уроците съдържат следните основни компоненти: въведение в темата – обикновено чрез графична илюстрация или снимка, работа с оригинален текст за слушане/ четене, секция с упражнения за говорене, писане, въвеждане на новата лексика, както и страница, обхващаща съответните граматически структури и правила от модула. Заслужава внимание рубриката “Sehen und hören”, която включва кратки тематични филми и интересни фоторепортажи, въвеждащи по естествен и забавен начин автентичния език и културата на немското общество.

Учебната тетрадка може да се използва както за за самостоятелна работа, така и за допълнителна работа в часовете. Упражненията в нея тренират всички основни езикови умения на обучаемите. Секцията за произношение е особено полезна за упражнения у дома, заедно с диска, включен в комплекта. В края на уроците е предвиден кратък тест, даващ възможност курсистите самостоятелно да проверят постигнатите резултати. Интерактивният учебник дава възможност преподавателят да превърне своята бяла дъска в мултимедиен инструмент и да използва изключително богат набор от интерактивни упражнения.

Немски за начинаещи

 

Предлагаме следните видове курсове:

 • СУТРЕШНИ (3 или 2 пъти седмично );
 • ВЕЧЕРНИ (3 или 2 пъти седмично );
 • СЛЕДОБЕДНИ (3 или 2 пъти седмично );
 • СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ;

ЗА СТАРТИРАЩИТЕ НИ ГРУПИ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ  може да видите ТУК

 • Цените на курсовете не включат учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.
 • Цени на учебници по немски език – Menschen – учебник + уч.тетрадка със CD– 32 лв.; Sicher! – учебник + тетрадка със CD – 47 лв.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 13 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -15 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 15 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -17 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;
  1 учебен час за групово обучение се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  4 уч.ч./3 астрономически часа
  1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.
 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса + учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти;
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Експойнт съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Описание на Учебните системи:

Обучението по общ немски език в езиков център Expoint е по учебните системи Menschen и Sicher на издателство Hueber.

msn-LHB-6baend (2) Menschen /нива от А1 до В1/ – модерна и комуникативна система за активно учене. Обучението за всяко ниво става в два модула по 60 уч.ч.: А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1 и В 2.2
Учебният комплект включва учебник с DVD, учебна тетрадка с аудио CD, сайт с онлайн ресурси за курсистите.

Съдържанието на уроците в учебника е съобразено с Общата Европейска езикова рамка, включени са теми и лексика, употребявани в ежедневни ситуация от живота в Германия, а на места и с паралели с Австрия и Швейцария. Всеки учебник съдържа 12 кратки урока, които са обхванати в тематични групи. Уроците започват с картинна ситуация, обикновено от всекидневния живот, комбинирана с текст за четене/слушане, като така по естествен начин въвежда в темата. По-нататък следват новите изрази и граматични структури, както и граматични правила.

В учебната тетрадка са включени упражнения, които дават възможност за затвърждаване на новия граматичен и лексикален материал, упражняване на живи комуникативни ситуации, актуални теми за разговор и писане. Налична е и секция за произношение, коeто курсистите могат да упражняват както в клас, така и вкъщи, благодарение на диска, включен към тетрадката. Всеки урок завършва с тест, който се състои от 3 категории – думи, структури и комуникация и дава адекватна оценка за напредъка на всеки един курсист.

След всеки обособен преговорен модул, включващ упражнения със съответна лексика и граматика, има видео уроци, предназначени за гледане по време на часовете, базирани на реални ситуации. Всичко това дава възможност на курсистите по забавен начин да запомнят новата лексика и да усвоят оригиналното произношение и интонация. Това е пряк досег с автентичния немски език и запознаване с немската култура. Учебната система има и интерактивен вариант, който може да се проектира на бяла дъска и улеснява значително процеса на преподаване и учене. Многообразните интерактивни упражнения, секцията с отговори, както и включения медиен архив с материали към учебника са истинско богатство както за курсистите, така и за преподавателите по немски език.

Онлайн упражнения:

А1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-1/menu.html
А1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-2/menu.html
А2.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-1/menu.html
А2.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-2/menu.html
В1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-1/menu.html
В1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-2/menu.html

 

ГРАФИК И ЦЕНИ

В учебен център Експойнт курсовете са организирани в сутрешен, следобеден, вечерен и съботно-неделен график. Така, дори и да сте с по – ограничено свободно време имате възможност да започнете своето обучение по английски език във времето, което е най – удобно за Вас. За всеки, който този график е невъзможен, ние сме разработили гъвкави и изключително достъпни пакетни предложения за индивидуално обучение.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 13 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -15 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 15 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -17 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;

1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.

ГРУПОВО  ОБУЧЕНИЕ

 • Малки групи между 5 и 10 курсиста;
 • За групово обучение 1 учебен час се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност  4 уч.ч./3 астрономически часа.
 • Висок стандарт и качество на обучението;
 • Висококвалифицирани преподаватели – филолози;
 • Обучение, ориентирано към комуникация и преодоляване на езиковата бариера;
 • Текущи тестове за проверка на знанията на курсистите.
 • Цените на курсовете не включват учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.

Traveller – учебник 26,00 лв. и тетрадка – 22,00 лв.

 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса + учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти;
 • На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава документ за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Експойнт съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ

нов октомври2019

 

 1. 10% отстъпка за студенти и ученици – Отстъпката важи само за учащи и студенти, които могат да удостоверят принадлежността си към учебно заведение; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ;
 2. 5% отстъпка за настоящи клиенти при записване на 2-ро и 3-то ниво – oтстъпката важи само за настоящи клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ , които възнамеряват да продължат процеса на чуждоезиково обучение в центъра;
 3. 10% отстъпка за настоящи клиенти при записване на 4-то, 5-то и 6-то ниво – oтстъпката важи само за настоящи клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ, които възнамеряват да продължат процеса на чуждоезиково обучение в центъра; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ;
 4. Учи безплатно в ЕКСПОЙНТ, като сформираш група от шестима души – oтстъпката важи само за клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ, които привлекат поне още петима души, за да сформират група по избран от тях език; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ и е валидна за едно езиково ниво;
 5. 5% отстъпка при доведен свой приятел, познат или роднина – Отстъпката важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ

*Всички посочени дати са ориентировъчни, конкретните дати и часове на започване на дадена група ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от броя на желаещите за конкретния период.

*Курсовете ни се провеждат на ул. Борисова 80, вх. 2, ет. 1, гр. Русе