Устни преводи – симултанен и консекутив

УСТЕН ПРЕВОД1

Преводаческа агенция ЕКСПОЙНТ,  гр. Русе предлага професионални устни преводи –  симултанен и консекутивен превод за мероприятия с международно участие, бизнес срещи, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и др. на повече от 30  езика.

Разликата между Симултанен превод и Консекутив:

консекутив

Симултанен2

Каква информация трябва да предоставите при необходимост от устни преводи?

  1. От/на какъв език ще бъде превода?
  2. На каква тематика ще е превода?
  3. Можете ли да осигурите материали, свързани с превода?
  4. Знаете ли точни дати/час, на които ще се извърши превода?
  5. Какво ще бъде събитието, за което Ви е необходим превод?
  6. Къде ще се извърши превода?
  7. Вие ли осигурявате настаняването на преводача?