Често задавани въпроси относно превод и легализация

често задавани въпроси относно превод и легализация

Публикували сме Често задавани въпроси относно Превод и Легализация, благодарение, на които ще се информирате за цялостния процес от подаване на документа за превод до неговото легализиране.

От кого се извършват преводите – един от най-важните често задавани въпроси относно превод и легализация на документите?

Преводите, които ни доверявате, се извършват от опитни преводачи – специалисти по съответния език, включени в списък от лицензирани преводачи към МВнР. Всички те са подбрани на базата на уменията и опита, които имат, както и въз основа на притежавани дипломи, сертификати и други документи, които удостоверяват тяхното завършено образование или придобита професионална квалификация

Как се определя цената на даден превод?

Обикновено преводът се заплаща на страница, като стандартно една страница съдържа 1800 знака с интервалите. Това е една стандартна страница от 30 реда с по 60 символа на ред или общо 1800 символа с интервалите на страница. Превод на документ, който е с по-малко от 1 800 знака (например Лична карта) се таксуват като една страница. Също така значение има и езикът, на който или от който ще се извършва преводът (колкото по-рядък е езикът, толкова по-скъп е преводът). Друг критерии за ценообразуването е вида на поръчката, т.е.  това дали преводът е обикновен, бърз или експресен, в какъв обем е и колко е сложен текстът.

При устен превод цената е за един астрономичен час, като обръщаме внимание, че минимумът е 1 час.

Как се броят символите?

Ние държим на коректно отношение с нашите клиенти и партньори. За преброяването на символите използваме специализиран професионален софтуер за преводачи, за да сме сигурни, че обемът превод е изчислен правилно. Броят страници може да контролирате и в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Tools на Microsoft Word. Ще се появи прозорец, в който Cheracters (with spaces) е броя на знаците в отворения от Вас файл. Ако например документа има 14 375 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 7,98 страници.

Как да съм сигурен, че личната информация, която се съдържа в документа, няма да бъде разпространена?

Стандартна практика е преводачите да подписват декларация за конфиденциалност при назначаването им. Това ги задължава да не разкриват пред трети лица никаква лична или фирмена информация от документите, които превеждат. Също така те не могат да използват информация, съдържаща се в документите, за лична изгода.

Може ли документ, оставен за превод, да бъде изгубен или повреден?

Оставените от Вас документи за превод се съхраняват в отделни папки в нашия офис. Преводачите не работят с оригинали, а със сканирани документи, което до голяма степен гарантира безопасното съхранение на документите и предотвратява тяхното повреждане.

За колко време се извършва превод на документ?

Времето за извършване на превод зависи от обема и сложността на текста, който клиентът желае да бъде преведен. За обикновени общински документи например (тип удостоверение за раждане или сключен граждански брак) стандартният превод отнема около един работен ден. Има и вариант за експресен превод, който отнема няколко часа. При по–обемни преводи времето за извършването им съответно е по–продължително. При преводи, изготвени от един преводач, трябва да бъдат предвидени 4-7 стандартни страници на работен ден. При по-обемни проекти, когато в превода участват повече преводачи, броят на стандартните страници на ден може да се увеличи няколко пъти.

*При обикновената и бързата поръчка срокът на изготвяне на превода започва да тече от следващия ден.

Как може да бъде поръчан превод при вас?

Материалите за превод можете да донесете лично в нашия офис, да изпратите по пощата или с куриер.
Заявка за писмен или устен превод можете да изпратите на нашия и-мейл адрес: expoint.prevodi@abv.bg или можете да използвате нашия формуляр за запитване в КОНТАКТИ или ОНЛАЙН ПОРЪЧКА. В рамките на 1 час след получаване на Вашето запитване ще се свържем с Вас за уточняване на подробности по заявката – срок, забележки, изисквания, цени.

Какви са начините за предаване на документ за превод?

Документите можете да изпратите на нашия и-мейл адрес: expoint.prevodi@abv.bg, по поща, да ги донесете лично или да ги изпратите с куриер.

Какви са начините за получаване на готовия превод?

Можете лично да получите превода от нашия офис, но в зависимост от Вашите изисквания можем да Ви изпратим готовия превод по и-мейл, разпечатка по поща или куриер.

Какви са начините за заплащане?

В зависимост от Вашите възможности и предпочитания можете да извършите плащането на услугата чрез банков превод по сметка на фирмата или в брой в офиса на фирмата.

 Какво е заверен превод (официален превод, оторизиран превод, превод от “заклет” преводач)?

Завереният превод се състои от документа на изходния език и неговия превод на целевия език. Документът е скрепен с превода, изготвен на официална бланка на преводаческата фирма, подписан от заклет преводач и подпечатан с печата на преводаческата фирма.

Каква е разликата между заверения и легализирания превод?

Завереният превод се състои от оригинала или копие на документа, скрепен с изготвен на официална бланка на фирмата превод, подписан от заклет преводач, който с подписа си е удостоверил верността на превода, и подпечатан с печата на преводаческата фирма.
Легализираният превод представлява скрепен с оригинала на документа заверен превод, който е снабден с печат от Консулски Отдел на Министерството на външните работи на Република България, удостоверяващ истинността на подписа на преводача. В зависимост от вида документ и от това, за какво и в коя държава ще Ви служи, преводът може да бъде легализиран и в чужди дипломатични и консулски представителства, предвидени от закона в зависимост от вида на документа.

Какво представлява заверка/легализация на документ?

Заверката (поставянето на апостил) представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, в която е издаден документът. Извършва се най-често от Консулски отдел към Министерство на външните работи в държавата на издаване на документа или от дипломатическото или консулското представителство на държавата — страна по конвенцията (Хагската конвенция от 1961 г.).

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените документи от друга държава на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин в зависимост от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

  1. Всички издадени документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с Апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи. За да използвате в България документ, който е издаден в чужбина, той трябва да бъде оформен по надлежния ред, т.е. да има Апостил и документът заедно с Апостила се превеждат от заклет преводач в България, чийто подпис се заверява от нотариус според новите изисквания на ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА (изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.).

В случаите, когато  българските документи са предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията, преводът на документа се извършва от заклет преводач и трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

За да се запознаете със списък на страните по Хагската конвенция, натиснете ТУК

2. За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Консулски отдел, „Легализации и заверки” на Министерството на външните работи на Република България. За да се запознаете със списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, натиснете ТУК

3. За всички останали държави, т.е. в случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика: изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава; щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство, щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

Колко струва една легализация на документ?

Таксите за легализация на документи са определени от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, като се таксува на поставен печат/заверка. Цената за легализация зависи от сроковете за изпълнение — дали поръчката е експресна, бърза или обикновена.

За колко време става легализацията на документи?

Срокът за легализация зависи от вида на документа.
Легализацията се извършва в Консулски Отдел на МВнР (експресна поръчка – 1 работен ден; бърза поръчка – 2 работни дни, нормална(бавна) поръчка – 4 работни дни). Повечето документи имат предварителна заверка в друго министерство, което удължава срока на легализацията според срока за заверка от съответното министерство (напр. в Министерство на Правосъдието няма бавна и бърза поръчка – 3 работни дни;)

Къде се прави легализация на документ и се поставя апостил?

В България документите се легализират от Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и Министерство на външните работи — Дирекция „Консулски отношения“.

Кои документи се заверяват от Министерство на правосъдието, а не в МВнР?

На всички документи, издадени от съд и заверени от нотариус, се прави заверка в Министерство на правосъдието.

Необходимо ли е да легализирам документите си?

Такава информация може да Ви даде само институцията, пред която е необходимо да представите документите — дали й е достатъчен официален превод от лицензирана преводаческа агенция или изисква документите да са легализирани.

Как да съм сигурен, че заклет преводач е превел документа ми при легализация?

След всеки превод се поставя т.нар. удостоверение на преводача за точността на извършения превод, което също така съдържа информация за вида на преведения документ и лична информация за преводача — неговите имена. Чрез нея може да бъде направена справка дали този човек наистина е заклет преводач.

Защо е нужно да се легализират документите?

През 2001 г. Република България подписа Хагската конвенция. Тя предвижда единен способ за легализация на документи, издадени от държави — членки на ЕС, и САЩ и необходими за ползване в други държави. Легализираните документи се освобождават от всякакви последващи заверки и легализации.

Какво е необходимо, за да бъде легализиран документ от друга държава?

В зависимост от това, в коя държава е издаден документът, е необходимо:

  1. да бъде снабден с печат “Апостил”, т.е. Apostille (Convention de La Haye du 05 octobre 1961). По-горе ще намерите списък на държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 година (Конвенция № 12) ;
  2. да бъде снабден с печат от Българско посолство на територията на съответната държава, удостоверяващ истинността на положения подпис и печат на издаващия орган;
  3. да бъде снабден с печат от МВнР на съответната държава и заверка от дипломатическото или консулското й представителство на територията на Р. България.
    Ако документът е издаден от държавен орган или институция в държава, с която Р. България има сключен договор за правна помощ, то не се нуждае от допълнителни заверки.

 Какво е работното Ви време?

Понеделник:  петък 09.00 – 18.00 ч.

Почивни дни:  събота и неделя; официални празници;