КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти,

в офиса на „Експойнт“ може да подадете своите документи за предварителни и редовни кандидат-студентски изпити. Ние сме представител на Националната Асоциация за Прием на Студенти (НАПС) и сме един от оторизираните центрове за прием на кандидат-студентски документи за гр. Русе . Информацията в електронната  система на НАПС е предоставена от висшите училища и затова е актуална, точна, пълна.

Нашата цел е да подпомогнем активно взаимодействието между кандидат-студентите и висшите училища, за да могат първите да направят своя информиран избор и да достигнат своя потенциал, а висшите училища да приемат подходящите кандидати.

Кандидат-студенти, какво ви е нужно преди да дойдете при нас?

  • При подаване на документи за явяване на предварителни изпити в избраните университети ще е нужно само вашето присъствие и документ за самоличност.
  • Някои висши училища изискват кандидат-студентските такси да бъдат преведени по банков път. В този случай ние ще ви информираме за банковата сметка на съответното учебно заведение и сумата, необходима за избраните от вас изпити.
  • Ние ще ви предоставим ЗАЯВЛЕНИЕ-МОЛБА по образец на избраното от вас висше училище и ще ви дадем указания за попълването му.
  • При подаване на документи за редовната сесия ще са ви необходими: Диплома за средно образование – оригинал и Документ за самоличност.

Списък на университетите, за които може да кандидатствате при нас:

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Технически университет – София
Технически университет – филиал Пловдив
Технически университет – инженерно- педагогически факултет – филиал Сливен
Икономически Университет – Варна
Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Технически университет – Габрово
Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
Университет по хранителни технологии УХТ – Пловдив
Аграрен университет – Пловдив
Лесотехнически университет – София
Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски”- София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”- София
Висше строително училище „Любен Каравелов”- София
Тракийски университет – Стара Загора
Университет за нац. и световно стопанство
Технически университет -Варна

При въпроси може да се свържете с нас.

Желаем ви успех!