НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни

nemski1

  Защо да изучавате Немски език?

  • За да установите приятелски връзки и контакти по време на Вашата почивка;
  • За да общувате с немскоговорящите си колеги на работното място;
  • За да подобрите своите бизнес контакти;
  • За да учите в престижен немски университет;
  • За да специализирате в Германия;
  • За да си намерите добра и платена работа в България или в чужбина.

Без значение дали ще изучавате немски език заради бизнес или академични цели, или за удоволствие, ние Ви гарантираме, че Вашето обучение ще бъде успешно и приятно изживяване. Познанията по немски език са важни за пазара на труда, тъй като България е важно и привлекателно място за германски инвеститори. Над 2300 германски фирми вече са се установили в България. Освен това Германия е най-предпочитаното място за следване от българските студенти, тъй като в културно многолики университетски градове може да се получи образование на най-високо ниво. Поради факта, че България се явява атрактивна дестинация за германските туристи, то владеенето на немски език е голямо предимство за туристическия бранш.

Курсовете по немски език за възрастни в Учебен център ЕКСПОЙНТ са подходящи както за напълно начинаещи, така и за напреднали, които могат да изберат между бизнес или общ немски, сертификатни или специализирани курсове предназначени за всички, които имат желание или необходимост да овладеят основите на немската граматика и придобият езикови умения за справяне с ежедневни и/или академични ситуации на немски език.

В зависимост от езиковата Ви компетентност – от абсолютно начинаещи до напреднали, обучението протича в общо шест нива, които покриват ниво на владеене на езика А1 – С2 по Общата европейска езикова рамка.

Обучението по общ немски език в учебен център ЕКСПОЙНТ е по учебните системи Menschen и Sicher! на издателство Hueber.

msn-LHB-6baend (2)

Menschen /нива от А1 до В1/ – модерна и комуникативна система за активно учене. Обучението за всяко ниво става в два модула по 60 уч.ч.: А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1 и В 2.2
Учебният комплект включва учебник с DVD, учебна тетрадка с аудио CD, сайт с онлайн ресурси за курсистите.

Съдържанието на уроците в учебника е съобразено с Общата Европейска езикова рамка, включени са теми и лексика, употребявани в ежедневни ситуация от живота в Германия, а на места и с паралели с Австрия и Швейцария. Всеки учебник съдържа 12 кратки урока, които са обхванати в тематични групи. Уроците започват с картинна ситуация, обикновено от всекидневния живот, комбинирана с текст за четене/слушане, като така по естествен начин въвежда в темата. По-нататък следват новите изрази и граматични структури, както и граматични правила.

В учебната тетрадка са включени упражнения, които дават възможност за затвърждаване на новия граматичен и лексикален материал, упражняване на живи комуникативни ситуации, актуални теми за разговор и писане. Налична е и секция за произношение, коeто курсистите могат да упражняват както в клас, така и вкъщи, благодарение на диска, включен към тетрадката. Всеки урок завършва с тест, който се състои от 3 категории – думи, структури и комуникация и дава адекватна оценка за напредъка на всеки един курсист.

След всеки обособен преговорен модул, включващ упражнения със съответна лексика и граматика, има видео уроци, предназначени за гледане по време на часовете, базирани на реални ситуации. Всичко това дава възможност на курсистите по забавен начин да запомнят новата лексика и да усвоят оригиналното произношение и интонация. Това е пряк досег с автентичния немски език и запознаване с немската култура. Учебната система има и интерактивен вариант, който може да се проектира на бяла дъска и улеснява значително процеса на преподаване и учене. Многообразните интерактивни упражнения, секцията с отговори, както и включения медиен архив с материали към учебника са истинско богатство както за курсистите, така и за преподавателите по немски език.

Онлайн упражнения:
А1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-1/menu.html
А1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-2/menu.html
А2.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-1/menu.html
А2.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-2/menu.html
В1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-1/menu.html
В1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-2/menu.html

sicher

Sicher /нива В1+ до C1/
Учебната система Sicher се явява естествено продължение на Menschen и обхваща нивата B1+, B2, C1 от Общата Европейска езикова рамка, осигурявайки усъвършенстване на познанията и подготовка както и за професионално развитие в чуждестранни компании у нас или реализация в Германия или Австрия, така и за овладяване на високите нива.

Във всички учебници от системата Sicher се работи по текстове, взети от съвременните модерни медии: статиите от вестници, блогове, дискусии и други материали, които са от ежедневната реч, реалните житейски ситуации и теми на съвременното общество. Уроците съдържат следните основни компоненти: въведение в темата – обикновено чрез графична илюстрация или снимка, работа с оригинален текст за слушане/ четене, секция с упражнения за говорене, писане, въвеждане на новата лексика, както и страница, обхващаща съответните граматически структури и правила от модула. Заслужава внимание рубриката “Sehen und hören”, която включва кратки тематични филми и интересни фоторепортажи, въвеждащи по естествен и забавен начин автентичния език и културата на немското общество.

Учебната тетрадка може да се използва както за за самостоятелна работа, така и за допълнителна работа в часовете. Упражненията в нея тренират всички основни езикови умения на обучаемите. Секцията за произношение е особено полезна за упражнения у дома, заедно с диска, включен в комплекта. В края на уроците е предвиден кратък тест, даващ възможност курсистите самостоятелно да проверят постигнатите резултати. Интерактивният учебник дава възможност преподавателят да превърне своята бяла дъска в мултимедиен инструмент и да използва изключително богат набор от интерактивни упражнения.

ГРАФИК1

КУРС