РУМЪНСКИ ЕЗИК

реклама Рум.език

Румънският език е романски език, но споделя много от особеностите на балканските езици (албански, гръцки, български), което го различава от романските езици. Езикът се говори от над 24 милиона души в Румъния, Молдова, Сърбия, Атон. Официален език е на Румъния, Република Молдова, автономната област Войводина, Европейския съюз.

Румънският се дели на три основни диалекта: арумънски, мегленорумънски, истрорумънски. Интересно е, че първоначално румънците са използвали кирилицата – до средата на 19 век, когато е въведена латиницата. Румънската лексика съдържа латински, славянски, унгарски, френски, турски, албански елементи.

Върху граматиката на езика най-голямо влияние има българският език. Най-често срещаните трудности при изучаването му са свързани с лексиката и граматиката.

Обучението по Румънски език се извършва по системата Salut România, разработена съобразно Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания. Тя е умело подбрана от нашите преподаватели според спецификата на обучаващата се група и напълно съответства на Европейската езикова рамка. При индивидуалното обучение по преценка на преподавателя или по Ваше желание може да се използва и друга система. Курсовете са подходящи както за напълно начинаещи, които сега навлизат в езика, така и за напреднали.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • За ниво А1 – А2 – 1 уч. час = 16 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -18 лв.;
 • За ниво В1 – В2 – 1 уч.час = 17 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -19 лв.;
 • За ниво С1 – С2 – 1 уч.час = 18 лв. /в пакет от 20 уч.ч./, а час за час -20 лв.;

1 учебен час за индивидуално обучение се равнява на 45 минути.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

 • Малки групи между 5 и 10 курсиста;
 • За групово обучение 1 учебен час се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 4 уч.ч./3 астрономически часа.
 • Висок стандарт и качество на обучението;
 • Висококвалифицирани преподаватели – филолози;
 • Обучение, ориентирано към комуникация и преодоляване на езиковата бариера;
 • Текущи тестове за проверка на знанията на курсистите.
 • Цените на курсовете не включват учебниците. Те се закупуват допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.

Salut România – учебник 20,00 лв.

 • Записванията стават на място в офиса ни, като се заплаща авансовата сума на курса + учебните материали по съответната езикова система;
 • Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти;
 • На всички, успешно преминали курса по румънски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Експойнт съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ

нов октомври2019

 

НАШИТЕ ОТСТЪПКИ

 1. 10% отстъпка за студенти и ученици – Отстъпката важи само за учащи и студенти, които могат да удостоверят принадлежността си към учебно заведение; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ;
 2. 5% отстъпка за настоящи клиенти при записване на 2-ро и 3-то ниво – oтстъпката важи само за настоящи клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ , които възнамеряват да продължат процеса на чуждоезиково обучение в центъра;
 3. 10% отстъпка за настоящи клиенти при записване на 4-то, 5-то и 6-то ниво – oтстъпката важи само за настоящи клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ, които възнамеряват да продължат процеса на чуждоезиково обучение в центъра; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ;
 4. Учи безплатно в ЕКСПОЙНТ, като сформираш група от шестима души – oтстъпката важи само за клиенти на Езиков център ЕКСПОЙНТ, които привлекат поне още петима души, за да сформират група по избран от тях език; важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ и е валидна за едно езиково ниво;
 5. 5% отстъпка при доведен свой приятел, познат или роднина – Отстъпката важи само за групова форма на обучение в Езиков център ЕКСПОЙНТ

*Всички посочени дати са ориентировъчни, конкретните дати и часове на започване на дадена група ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от броя на желаещите за конкретния период.

*Курсовете ни се провеждат на ул. Борисова 80, вх. 2, ет. 1, гр. Русе

бутон Заявете на обучение