Програма „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

VaucheriМинистерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“. Самата програма е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по – ниска степен на образование.

Подобно на „Аз мога“ и „Аз мога повече“, в новата програма „Ваучери за заети лица“ сумите за изплащане на ваучерите за обучение към центровете за професионално и езиково обучение ще са със същите стойности.

За професионални обучения:

 • За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.
 • За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.
 • За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.

За езикови обучения:

 • За всеки език с продължителност не по –  малко от 300 учебни часа / три нива /- 700лв.

НОВОТО ПРИ ПРОГРАМАТА „Ваучер за заети лица“:

Първо

 • В тази програма ще могат да се записват лица, които НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“;
 • Ако сте се обучили по специалност с ваучер може да направите Вашият избор за езиково обучение с ваучер, и обратно, ако сте преминали езиково обучение с ваучер може да направете Вашият избор за специалност;
 • Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“ нямате право да подавате формуляр за обучение в новата програма “ Ваучери за заети лица“.

Второ

 • Не е допустимо провеждане на дистанционни обучения – ще бъдат САМО ПРИСЪСТВЕНИ.

Трето

 • В новата програма са приоритетни лицата със средно или по – ниска степен на образование; лица на трудов договор в предприятия извън публичната администрация, т.е. в програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация . Могат да участват и самоосигуряващи се лица.

Четвърто

 • Финансирането на ваучерите за професионално обучения и за ключови компетенции по програмата е 85% от цената на обучението, останалите 15% се плащат от лицето, получило ваучер за обучение, т.е. в рамките на процедурата е предвидено съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Пример:

 • Ако искате да се включите в обучение – трета степен на професионална квалификация, ще трябва да заплатите сумата 270лв., т.е. от сума на ваучер 1800 лв. – 270 лв. заплаща обучаемото лице.
 • Ако искате да се включите в езиков курс с ваучер, ще трябва да заплатите сумата от 105 лв., т.е. от сума на ваучер 700 лв. – 105 лв. заплаща обучаемото лице.

Untitled-2ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Всеки кандидат може да подаде заявление по следните два начина:

1. Документите за кандидатстване за обучение с ваучер се подават на място в Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене или месторабота , като предварително може да го изтегли и от страницата на Агенцията по заетостта ТУК „Заявление за подаване на хартиен носител“. Към Заявлението се прилага: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, удостоверение/свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова).

2. Освен на хартиен носител, заетите лица могат да подават Заявление и по електронен път. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта –  ТУК. Към Заявлението се прилага: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, удостоверение/свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова). Съответно всички тези документи трябва да бъдат сканирани и да се прикачат в pdf – формат.

 • Разглеждането на подадените Заявления се извършва периодично. След разглеждане на Заявлението, всеки кандидат ще получи уведомително писмо в 14-дневен срок, за това дали е одобрен или не. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването трябва да се явят лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.
 • След получаване на ваучера, кандидатът трябва да го представи на избрания от него лицензиран Доставчик на обучение.

ВАЖНО!!! Ако желаете заповядайте на място при нас  и ние ще Ви помогнем с подаването на документите по електронен път. Ще Ви бъдат нужни лична карта, диплома за завършено образование, удостоверение /свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова).

Условията накратко:

 • Общ задължителен престой  – 300 учебни часа за целия курс. Един учебен час продължава 40 или 45 мин. (в зависимост от това дали е през седмицата или през почивните дни). Това време включва трите задължителни нива – по 100 учебни часа на ниво. Предлаганите нива са А1, А2 и В1;
 • Времетраене на курса по програмата „Ваучери за заети лица“ – 24 седмици или около 6 месеца (по 2 месеца на ниво);
 • Задължително седмично присъствие – около 8 – 9 астрономически часа седмично (условията на Програмата позволяват отсъствия в рамките на максимум 20% от времето).

Отговорности на приносителя на ваучера

Обученията по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. и финансирани от Агенцията по заетостта са свързани и с определени отговорности от Ваша страна, като приносител на ваучер за обучение. Преди да предприемете кандидатстване по програмата, моля имайте предвид, че:

1. При прекъсване на обучението от Ваша страна, Вашият ваучер няма да бъде признат и Вие се задължавате да изплатите пълната стойност на ваучера в размер на 700 лв.;

2. При системни отсъствия повече от 20% от хорариума на курсовете, Вашият ваучер отново няма да бъде признат и Вие трябва да изплатите пълната стойност на ваучера.;

3. При възпрепятстване на провеждане на обучението, Вашият ваучер ще бъде анулиран и Вие ще трябва да изплатите пълната му стойност.

Важно:
От 15.06.2017г. стартира приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020
Попълнете формуляра и си запазете място за обучение ТУК

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЕКСПОЙНТ“ – гр. Русе е одобрен доставчик на услуги от Агенцията по заетостта от 30.03.2017г.

Ще се радваме да бъдем Вашият избор при стартирането на нов прием на документи. Запазете си място в нашите предстоящи обучения на телефон 0897 554 664 или ни пишете на и-майл expoint.prevodi@abv.bg, като посочите име и фамилия, телефон за контакт, електронна поща и напишете от какво езиково обучение имате нужда – по следните ключови компетенции: АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК.

Ваучери таблица

Запишете се сега, а ние ще Ви информираме, кога, къде и как да си подадете документите за избраните от Вас обучения.

Начални дати на езиковите курсове – виж ТУК

бутон Заявете на обучение