ВЪВЕДЕНИЕ

gdpr 11

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физически лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Сигурността и правилното използване на личните ви данни са от изключително значение за нас, затова ние полагаме грижи за тяхната защита. Независимо дали сте клиент на ЕКСПОЙНТ ЕООД, заинтересован или посетител на нашия уебсайт, ние отчитаме и уважаваме неприкосновеността на Вашите лични данни. В процеса на нашата работа ние получаваме документи за превод и/или легализация, както и сключваме с Вас договор за езиково обучение. Тези документи съдържат лични данни, (дата на раждане, ЕГН, адрес, данни от медицински изследвания, от съдебни дела и т.н.). Следователно ние приемаме много сериозно сигурността на данните и спазването на законодателството за тяхната защита. Тази политика за поверителност обяснява как ние събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме всички лични данни, които събираме за Вас, когато получаваме Вашите документи, както и как защитаваме поверителността и конфиденциалността на личната Ви информация. Поверителността е важна за нас, така че независимо дали използвате нашата услуга отскоро или сте дългогодишен наш клиент моля, отделете време да се запознаете с нашите практики – и се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на преводачески услуги и услуги свързани с езиково обучение на деца и възрастни, ЕКСПОЙНТ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: „ЕКСПОЙНТ“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203870859
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, 7012 , бул. Цар Освободител № 130, вх. 4
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, 7012, ул. Борисова № 80, вх. 2, ет. 1
 5. Данни за кореспонденция: гр. Русе, 7012, ул. Борисова № 80, вх. 2, ет. 1
 6. E-mail: expoint.prevodi@abv.bg
 7. Телефон.: 0897 554 664
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 436675
 9. Предмет на дейност: преводи (писмени и устни) от български на чужд език и от чужд език на български език, заверка и легализация на документи и чуждоезиково обучение.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

С тази Политика за поверителност „ЕКСПОЙНТ“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.Posted 13.06.2018 by Nadia in category "Uncategorized